XML (eXtensible Markup Language)

« Back to Glossary Index

XML (eXtensible Markup Language)

 

XML este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea webului prin furnizarea de informații mai flexibile și adaptabile. Este numit extensibil deoarece nu este un format fix ca limbajul de marcare hipertext (un singur limbaj de marcare predefinit).

În schimb, XML este de fapt un metalimbaj (un limbaj pentru descrierea altor limbi) care permite indivizilor să personalizeze limbaje de marcare pentru o varietate nelimitată de tipuri de documente. XML poate face acest lucru deoarece este scris în Standard Generalized Markup Language (SGML), metalimbajul standard internațional pentru sistemele de marcare a textului.

XML este un standard larg utilizat în domeniul schimbului electronic de date (EDI) și are multiple aplicații și avantaje în comunicarea și gestionarea informațiilor într-un mod structurat și interoperabil.

Exemplu de cod script:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<order>
<order_id>12345</order_id>
<customer>
<name>John Doe</name>
<email>john.doe@example.com</email>
<address>
<street>Main Street</street>
<city>Cityville</city>
<state>State</state>
<country>Country</country>
</address>
</customer>
<items>
<item>
<product_id>ABC123</product_id>
<quantity>2</quantity>
<price>10.00</price>
</item>
<item>
<product_id>XYZ789</product_id>
<quantity>1</quantity>
<price>15.00</price>
</item>
</items>
</order>

În acest exemplu, XML este folosit pentru a structura și a transmite informațiile legate de o comandă între un furnizor și un comerciant online. XML permite definirea unei structuri ierarhice și personalizabile pentru informațiile despre client, produse și alte detalii relevante pentru comandă.

Bune practici:

  1. Respectarea standardelor XML: Asigurați-vă că documentele XML respectă sintaxa și structura standardului XML, astfel încât să fie interoperabile și ușor de procesat de către diferite aplicații și sisteme.
  2. Validarea documentelor XML: Utilizați mecanisme de validare XML pentru a verifica dacă documentele respectă un schema specificat și pentru a detecta erori de structură sau de conținut.
  3. Utilizarea spațiilor de nume XML: În cazul în care există mai multe tipuri de documente XML personalizate, utilizarea spațiilor de nume XML ajută la evitarea conflictelor și la asigurarea unui context clar pentru elementele și atributele utilizate.
  4. Securitatea datelor XML: Luați măsuri adecvate pentru a proteja datele sensibile incluse în documentele XML prin aplicarea mecanismelor de criptare și semnătură digitală, în special atunci când se trimit sau se primesc documente XML prin rețele nesigure.

Pentru a beneficia de soluții complete de XML și implementare eficientă a schimbului electronic de date, puteți accesa EDIconnect, o platformă de soluții EDI care oferă servicii specializate și suport pentru nevoile dvs. de comunicare bazată pe XML.