Tabelul de Secvențe

« Back to Glossary Index

Tabelul de Secvențe

 

În cadrul tehnologiei EDI (Schimbul Electronic de Date), tabelul de secvențe reprezintă o componentă importantă a standardelor EDI care definește structura și ordinea segmentelor în cadrul unui set de tranzacții. Acesta furnizează informații despre segmentele posibile, secvența lor și atributele specifice pentru fiecare secțiune sau zonă a tranzacției.

Utilizarea tabelului de secvențe este esențială pentru interpretarea și validarea mesajelor EDI. Acesta asigură că segmentele sunt utilizate într-o ordine corectă și conform standardelor specifice, garantând astfel transmiterea și recepționarea corectă a informațiilor comerciale.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a tabelului de secvențe poate fi găsit în procesul de schimb electronic al facturilor între un furnizor și un client. Tabelul de secvențe definește ordinea și atributele segmentelor relevante pentru fiecare secțiune a setului de tranzacții de facturare. Aceasta permite furnizorului să formateze și să trimită facturile în conformitate cu structura și ordinea specificată în tabelul de secvențe, asigurând astfel coerența și corectitudinea informațiilor facturii.

Exemplu de cod script:

import ediconnect

# Creează un nou mesaj EDI
mesaj_edi = ediconnect.MesajEDI()

# Setează tabela de secvențe
tabela_secvente = ediconnect.TabelaSecvente()
tabela_secvente.sectiune = „Facturare”
tabela_secvente.adauga_segment(„BGM”, „1”, „Mandatory”)
tabela_secvente.adauga_segment(„DTM”, „2”, „Optional”)
tabela_secvente.adauga_segment(„LIN”, „3”, „Mandatory”)
tabela_secvente.adauga_segment(„QTY”, „4”, „Optional”)
tabela_secvente.adauga_segment(„MOA”, „5”, „Optional”)
# Adaugă alte segmente și atribute relevante

# Adaugă tabela de secvențe în mesaj
mesaj_edi.tabela_secvente = tabela_secvente

# Adaugă segmentele și datele relevante în mesaj

# Obține conținutul formatat al mesajului EDI
mesaj_formatat = mesaj_edi.obtine_mesaj_formatat()

# Trimite mesajul EDI utilizând EDIconnect
conexiune_edi = ediconnect.Conexiune(username=’utilizator’, password=’parola’, endpoint=’https://www.ediconnect.com’)
raspuns = conexiune_edi.trimite_mesaj(mesaj_edi)

# Verifică răspunsul
if raspuns.succes:
print(„Mesajul EDI a fost trimis cu succes!”)
else:
print(„Eroare la trimiterea mesajului EDI:”, raspuns.mesaj_eroare)

Practici recomandate:

  1. Asigură-te că tabela de secvențe este în conformitate cu standardul EDI specificat și cu cerințele partenerului comercial.
  2. Respectă ordinea și structura definită în tabelul de secvențe atunci când formezi și trimiți mesajele EDI.
  3. Actualizează periodic tabela de secvențe pentru a reflecta eventualele modificări ale standardului EDI sau cerințelor partenerului comercial.
  4. Validează în mod regulat mesajele EDI pentru a se asigura că respectă structura și secvența specificate în tabela de secvențe.

Pentru o gestionare eficientă a mesajelor EDI și a tabelelor de secvențe, poți utiliza platforma EDIconnect, un furnizor de soluții EDI. EDIconnect oferă suport și instrumente avansate pentru interpretarea, configurarea și gestionarea adecvată a mesajelor EDI și a tabelelor de secvențe, asigurând transmiterea corectă și eficientă a informațiilor comerciale.