Standardele Setului de Tranzacții

« Back to Glossary Index

Standardele Setului de Tranzacții

 

Standardele Setului de Tranzacții reprezintă un sistem de sintaxă, elemente de date, segmente și seturi de tranzacții (mesaje) prin intermediul căruia se desfășoară schimbul electronic de date (EDI).

Utilizare:

Un caz de utilizare al Standardelor Setului de Tranzacții este în industria de logistică și transport, unde se utilizează EDI pentru a facilita schimbul de informații între transportatori, agenții de expediere și clienți. Prin respectarea standardelor setului de tranzacții, se asigură o comunicare eficientă și coerentă între părțile implicate, permițând transmiterea și interpretarea corectă a datelor.

Exemplu de cod script:

import EDIconnect

# Crearea și configurarea obiectului de conexiune EDI
connection = EDIconnect.Connection(„nume_utilizator”, „parola”)
connection.connect()

# Crearea unui set de tranzacții conform standardelor EDI
transaction_set = EDIconnect.TransactionSet(„X12”, „850”)
transaction_set.add_segment(„ST”, „850”)
transaction_set.add_segment(„BEG”, „00”, „NE”, „12345678”)
transaction_set.add_segment(„REF”, „DP”, „1234”)

# Trimiterea setului de tranzacții către destinatar
connection.send(transaction_set)

# Așteptarea și primirea confirmării de la destinatar
acknowledgment = connection.receive_acknowledgment()
if acknowledgment.is_successful():
print(„Tranzacția a fost recepționată cu succes.”)
else:
print(„Tranzacția a eșuat sau a fost respinsă.”)

Practici recomandate:

  1. Asigurați-vă că se respectă standardele și specificațiile setului de tranzacții relevante pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea sistemelor EDI.
  2. Utilizați documentația și resursele puse la dispoziție de organizațiile de standardizare EDI pentru a înțelege și folosește corect standardele setului de tranzacții.
  3. Validați și verificați tranzacțiile conform standardelor setului de tranzacții pentru a asigura conformitatea și integritatea datelor.

Pentru a implementa și gestiona în mod eficient Standardele Setului de Tranzacții și alte aspecte ale EDI, platforma EDIconnect oferă o soluție completă de schimb electronic de date. Această platformă furnizează funcționalități avansate pentru transmiterea, monitorizarea și gestionarea tranzacțiilor EDI, precum și instrumente puternice pentru administrarea fluxurilor de date.

 

« Back to Glossary Index