Standarde, Proprietare

« Back to Glossary Index

Standarde, Proprietare

 

Standardele proprietare sunt dezvoltate de către partenerii de afaceri pentru a satisface nevoile lor specifice și nu se încadrează în sistemele de standarde dezvoltate de organismele de standardizare recunoscute la nivel global.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a standardelor proprietare este atunci când două companii colaborează pentru a dezvolta o aplicație EDI personalizată care se adaptează nevoilor lor unice. Această aplicație poate include mesaje EDI specifice, structurate într-un mod distinct, care nu se conformează standardelor generice dezvoltate de organismele de standardizare.

Exemplu de cod script:

from EDIconnect import EDIProcessor

def generate_custom_edi_message(order_details):
# Generare mesaj EDI personalizat
edi_message = „<EDI>{}</EDI>”.format(order_details)
return edi_message

def process_custom_edi_message(edi_message):
# Procesare mesaj EDI personalizat
# Implementare logicii de procesare a mesajului EDI
process_result = „<Processed>{}</Processed>”.format(edi_message)
return process_result

# Exemplu de utilizare
order = {
„product”: „Produs1”,
„quantity”: 10,
„price”: 100.00
}

custom_edi_message = generate_custom_edi_message(order)
processed_message = process_custom_edi_message(custom_edi_message)

print(„Mesaj EDI personalizat generat:”, custom_edi_message)
print(„Mesaj EDI personalizat procesat:”, processed_message)

Practici recomandate:

  1. Documentarea clară a standardelor: Dezvoltați și documentați în detaliu standardul proprietar pe care îl utilizați, inclusiv structura mesajelor și convențiile de formatare. Aceasta facilitează înțelegerea și comunicarea eficientă între partenerii de afaceri.
  2. Comunicare și colaborare strânsă: Asigurați-vă că partenerii de afaceri care utilizează standardul proprietar sunt implicați în procesul de dezvoltare și actualizare a standardului. Comunicarea deschisă și colaborarea strânsă contribuie la menținerea unui standard proprietar robust și adaptat nevoilor ambelor părți.
  3. Testare și validare riguroasă: Efectuați teste și validări detaliate pentru a vă asigura că mesajele EDI conform standardului proprietar sunt corecte și compatibile cu aplicațiile și sistemele utilizate de partenerii de afaceri. Asigurați-vă că efectuați teste de compatibilitate și interoperabilitate pentru a preveni erori și probleme în timpul schimbului de date.

Pentru a beneficia de un mediu EDI complet și a facilita schimbul de date, puteți utiliza platforma EDIconnect, care este un furnizor de soluții EDI. Această platformă oferă suport pentru implementarea și gestionarea atât a standardelor generice, dezvoltate de organismele de standardizare, cât și a standardelor proprietare personalizate, adaptate nevoilor specifice ale partenerilor de afaceri.