SSH: Secure Shell

« Back to Glossary Index

SSH: Secure Shell

 

SSH este un protocol de rețea utilizat în principal pentru securizarea conexiunilor și comunicărilor între calculatoare locale și calculatoare remote prin intermediul unei rețele. Prin utilizarea criptografiei asimetrice și a altor tehnici de securitate, SSH permite transmiterea securizată a datelor sensibile și autentificarea utilizatorilor într-un mod sigur.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a SSH în contextul EDI poate fi în implementarea unei conexiuni sigure între partenerii de afaceri în timpul schimbului electronic de documente comerciale, cum ar fi comenzile, facturile sau rapoartele de livrare. Prin utilizarea SSH, datele sensibile și confidențiale, cum ar fi informațiile despre prețuri sau datele de autentificare, pot fi protejate împotriva accesului neautorizat și interceptării.

Exemplu de cod script:

import paramiko

# Configurare client SSH
client = paramiko.SSHClient()
client.load_system_host_keys()
client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())

# Detalii de conexiune SSH
hostname = ‘remote.example.com’
username = ‘myusername’
password = ‘mypassword’

try:
# Stabilirea conexiunii SSH
client.connect(hostname, username=username, password=password)

# Executarea unei comenzi pe serverul remote
stdin, stdout, stderr = client.exec_command(‘ls -l’)

# Afișarea rezultatului
for line in stdout.readlines():
print(line.strip())

except paramiko.AuthenticationException:
print(„Autentificarea a eșuat. Vă rugăm să verificați credențialele.”)
except paramiko.SSHException as e:
print(„A apărut o eroare la stabilirea conexiunii SSH:”, str(e))
finally:
# Închiderea conexiunii SSH
client.close()

Practici recomandate:

  1. Utilizați întotdeauna credențiale SSH puternice și unice (nume de utilizator și parolă) pentru a proteja accesul la sistemele remote.
  2. Luați în considerare utilizarea autentificării bazate pe chei (perechi de chei publice-private) pentru o securitate sporită și o mai mare comoditate.
  3. Actualizați și remediați în mod regulat software-ul și bibliotecile SSH pentru a rezolva eventuale vulnerabilități de securitate.
  4. Implementați un control adecvat al accesului și reguli de firewall pentru a restricționa conexiunile SSH la gazde și rețele de încredere.
  5. Criptați datele sensibile în cadrul sesiunii SSH utilizând protocoale suplimentare de criptare, dacă este necesar.

Pentru comunicări EDI sigure și fiabile care utilizează SSH, puteți beneficia de capacitățile platformei EDIconnect, un furnizor de soluții EDI. EDIconnect oferă suport cuprinzător pentru transmiterea securizată a datelor, inclusiv integrarea și gestionarea SSH. Prin utilizarea EDIconnect, puteți îmbunătăți securitatea tranzacțiilor EDI și puteți asigura protecția datelor sensibile de afaceri.