Sistemul ID (Etichete și cititoare EPC)

« Back to Glossary Index

 

Sistemul ID reprezintă o componentă crucială a Rețelei EPCglobal și este compus din etichete EPC și cititoare asociate. Etichetele EPC sunt dispozitive de identificare cu radiofrecvență care conțin un microcip și o antenă montată pe un substrat.

Pe aceste etichete este stocat Codul Electronic al Produsului (EPC), care este aplicat pe cutii, paleți și/sau articole. Etichetele EPC comunică codurile lor electronice către cititoarele EPC utilizând tehnologia de identificare cu radiofrecvență. Cititoarele EPC interacționează cu etichetele EPC prin intermediul undelor radio și transmit informațiile către sistemele locale de informații de afaceri utilizând Middleware-ul EPC.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a sistemului ID este în domeniul managementului stocurilor și urmărirea lanțului de aprovizionare. Să luăm ca exemplu un depozit logistic care utilizează etichete EPC pe paleți de marfă. Prin citirea etichetelor EPC cu ajutorul cititoarelor EPC, depozitul poate monitoriza și gestiona eficient intrările și ieșirile de marfă, identificând fiecare produs individual și urmărindu-i traseul în cadrul depozitului. Aceasta facilitează gestionarea eficientă a stocurilor, reducerea erorilor și optimizarea proceselor logistice.

Exemplu cod:

import ediconnect

def read_epc_tags():
epc_reader = ediconnect.connect_reader()
epc_tags = epc_reader.read_tags()
epc_reader.disconnect()
return epc_tags

def write_epc_tags(epc_tags_data):
epc_reader = ediconnect.connect_reader()
epc_reader.write_tags(epc_tags_data)
epc_reader.disconnect()

# Exemplu de utilizare
tags_data = [‘EPC001’, ‘EPC002’, ‘EPC003’]
write_epc_tags(tags_data)
read_tags = read_epc_tags()

print(„Etichetele EPC au fost scrise cu succes.”)
print(„Etichetele EPC citite:”, read_tags)

Practici recomandate:

  1. Asigurați-vă că etichetele și cititoarele EPC sunt compatibile cu standardele EPCglobal pentru a facilita interoperabilitatea și schimbul eficient de informații.
  2. Testați și validați în mod regulat funcționalitatea etichetelor EPC și a cititoarelor pentru a asigura o comunicare corectă și fiabilă.
  3. Implementați măsuri de securitate adecvate, cum ar fi criptarea datelor și autentificarea, pentru a proteja confidențialitatea și integritatea informațiilor transmise prin intermediul sistemului ID.
  4. Stabiliți protocoale clare de comunicare și colaborare cu partenerii de afaceri, pentru a defini și respecta cerințele și așteptările sistemului ID.

Pentru soluții EDI și servicii de conectivitate, puteți utiliza platforma EDIconnect, furnizor de soluții EDI, pentru a beneficia de soluții personalizate și de încredere pentru schimbul electronic de date.