Set de Tranzacții

« Back to Glossary Index

Set de Tranzacții

 

Setul de Tranzacții reprezintă o componentă esențială în schimbul electronic de date (EDI), permițând transmiterea și primirea informațiilor necesare pentru a realiza o tranzacție comercială sau o parte dintr-o tranzacție comercială.

Utilizare:

Un caz de utilizare al Setului de Tranzacții este în industria logistică, unde transportatorii și companiile de transport utilizează EDI pentru a schimba informații legate de expedierea și livrarea mărfurilor. Setul de Tranzacții poate conține detalii precum informații despre produs, cantitate, unități de măsură, adrese de expediere și destinație, precum și alte detalii specifice tranzacției. Aceste informații sunt organizate într-un format standardizat în cadrul Setului de Tranzacții și pot fi trimise între diferite părți implicate în lanțul de aprovizionare.

Exemplu de cod script:

import EDIconnect

# Crearea și configurarea obiectului de conexiune EDI
connection = EDIconnect.Connection(„nume_utilizator”, „parola”)
connection.connect()

# Crearea unui set de tranzacții
transaction_set = EDIconnect.TransactionSet()
transaction_set.set_header(„NUMĂR_TRANZACȚIE”, „MESAJ”)
transaction_set.add_data(„Detalii tranzacție aici…”)

# Adăugarea setului de tranzacții la grupul funcțional
functional_group = EDIconnect.FunctionalGroup()
functional_group.add_transaction_set(transaction_set)

# Adăugarea grupului funcțional la trimitere
transaction = EDIconnect.Transaction()
transaction.add_functional_group(functional_group)

# Trimiterea tranzacției către destinatar
connection.send(transaction)

# Așteptarea și primirea confirmării de la destinatar
acknowledgment = connection.receive_acknowledgment()
if acknowledgment.is_successful():
print(„Tranzacția a fost recepționată cu succes.”)
else:
print(„Tranzacția a eșuat sau a fost respinsă.”)

Practici recomandate:

  1. Respectarea standardelor EDI relevante pentru formatarea și structura Setului de Tranzacții.
  2. Validarea și verificarea datelor incluse în Setul de Tranzacții pentru a se asigura că sunt corecte și complete.
  3. Configurarea corespunzătoare a parametrilor de conexiune și autentificare în platforma EDI pentru a facilita transmiterea și primirea Setului de Tranzacții.
  4. Monitorizarea atentă a procesului de trimitere și recepționare a Setului de Tranzacții pentru a detecta și remedia prompt eventuale erori sau probleme.

Pentru a implementa și gestiona Seturi de Tranzacții și alte aspecte ale EDI într-un mod eficient, platforma EDIconnect oferă o soluție completă de schimb electronic de date. Această platformă oferă funcționalități avansate pentru transmiterea, monitorizarea și gestionarea tranzacțiilor EDI, precum și instrumente puternice pentru administrarea fluxurilor de date.