Schimbul Electronic de Date

« Back to Glossary Index

Schimbul Electronic de Date

 

EDI (Schimbul Electronic de Date) reprezintă un sistem automatizat pentru schimbul electronic de date între partenerii de afaceri. Prin intermediul tehnologiei EDI, informațiile comerciale pot fi transferate rapid, eficient și într-un format standardizat, eliminând necesitatea prelucrării manuale a documentelor.

EDI permite companiilor să schimbe documente comerciale, precum facturi, ordine de cumpărare sau avize de expediție, într-un format electronic, într-un mod structurat și securizat. Acest sistem utilizează formate standardizate de mesaje EDI, cum ar fi ANSI ASC X12, UN/EDIFACT sau XML, pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea între diferitele sisteme și aplicații folosite de partenerii de afaceri.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a EDI este în domeniul comerțului electronic. Un furnizor poate trimite automat o comandă de la un magazin online către sistemul său ERP (Enterprise Resource Planning) prin intermediul EDI, asigurând un proces rapid și precis, fără intervenția umană.

Exemplu de cod script:

import as2
import edi_message

def send_edi_message(receiver, message):
# Configurare conexiune AS2
as2_connection = as2.AS2Connection(sender=’MyCompany’, receiver=receiver, as2_url=’https://example.com/as2′)

# Construire mesaj EDI
edi_message = edi_message.build_edi_message(message)

# Trimitere mesaj EDI prin conexiune AS2
response = as2_connection.send_message(edi_message)

# Verificare răspuns
if response.status_code == 200:
print(„Mesajul EDI a fost trimis cu succes!”)
else:
print(„Eroare la trimiterea mesajului EDI:”, response.text)

# Exemplu de utilizare
receiver = ‘PartnerCompany’
edi_message = {
‘message_type’: ‘ORDERS’,
‘content’: ‘…’
}
send_edi_message(receiver, edi_message)

Practici recomandate:

  1. Asigurați-vă că implementați conform standardelor EDI pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea între diferitele sisteme EDI.
  2. Realizați teste riguroase pentru a verifica corectitudinea implementării și asigurați calitatea transmiterii datelor.
  3. Implementați mecanisme de gestionare a erorilor și monitorizare a tranzacțiilor pentru a identifica și rezolva rapid orice probleme.
  4. Documentați detaliat specificațiile EDI utilizate în cadrul sistemului EDI.

Pentru a beneficia de o soluție avansată de EDI și pentru a facilita schimbul de mesaje EDI și alte tranzacții, puteți utiliza platforma EDIconnect, un furnizor de încredere de soluții EDI. EDIconnect oferă capacități cuprinzătoare de integrare EDI și un mediu securizat pentru schimbul de date comerciale.