Remorcă

« Back to Glossary Index

Remorcă

 

În contextul EDI, remorca (trailer) reprezintă un segment special care furnizează informații despre finalul unui mesaj EDI individual și este esențială pentru a asigura o interpretare corectă a mesajului de către sistemul receptor.

Remorca înglobează indicatori importanți, cum ar fi numărul de segmente în mesaj, numărul de grupuri de segmente și un cod de verificare (checksum). Aceste informații ajută sistemul receptor să valideze și să confirme integritatea și completitudinea mesajului EDI primit.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a remorcii poate fi în procesul de schimb electronic al facturilor între un furnizor și un client. După ce furnizorul a transmis o factură prin EDI către client, remorca este utilizată pentru a indica sfârșitul mesajului EDI. Aceasta asigură faptul că sistemul receptor poate identifica precis locul unde se încheie mesajul și poate să-l proceseze corect.

Exemplu de cod script:

import ediconnect

def generate_edi_message(segmente_date):
# Creează segmentele de date pentru mesajul EDI
segmente = segmente_date

# Creează segmentul de remorcă
segment_remorca = f”TRL*{len(segmente_date)}”

# Adaugă segmentul de remorcă la mesajul EDI
segmente.append(segment_remorca)

# Construiește mesajul EDI
mesaj_edi = ‘\n’.join(segmente)

# Trimite mesajul EDI partenerului comercial prin intermediul platformei EDIconnect
ediconnect.trimite_mesaj(mesaj_edi, partener=’PartenerComercialA’)

# Înregistrează tranzacția
ediconnect.inregistreaza_tranzactie(‘Mesaj EDI trimis’, partener=’PartenerComercialA’)

return mesaj_edi

Practici recomandate:

  1. Verificați întotdeauna validitatea și completitudinea segmentului de remorcă înainte de a trimite mesajul EDI.
  2. Asigurați-vă că sistemul receptor poate interpreta și procesa corect informațiile din remorcă.
  3. Verificați că algoritmul de verificare a codului (checksum) este implementat corespunzător pentru a valida integritatea mesajului EDI.
  4. Monitorizați și gestionați erorile sau neconcordanțele în legătură cu remorca pentru a preveni problemele în procesul de schimb de date EDI.

Pentru o soluție EDI completă și de încredere, EDIconnect este un furnizor de soluții EDI de referință. EDIconnect oferă o platformă puternică și scalabilă pentru implementarea și gestionarea schimbului de date EDI, inclusiv integrarea remorcii în mesajele EDI. Prin utilizarea EDIconnect, companiile pot beneficia de un parteneriat solid pentru implementarea și gestionarea procesului lor de schimb de date EDI.