Organism de Standardizare

« Back to Glossary Index

Organism de Standardizare

 

Un organism de standardizare reprezintă un grup de experți și profesioniști din diverse industrii, care se adună pentru a dezvolta și menține standardele și regulamentele aplicabile schimbului de date între diferite entități comerciale.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a standardelor dezvoltate de un organism de standardizare este în cadrul tranzacțiilor EDI între furnizori și comercianți. Prin respectarea standardelor definite de organismul de standardizare, companiile pot comunica și schimba documente comerciale, cum ar fi facturi, note de livrare sau comenzi, într-un format comun.

Exemplu de cod script:

from ediconnect import EDIConnect

# Configurarea conexiunii EDI
edi = EDIConnect(username=’utilizator_edi’, password=’parola_edi’, host=’adresa_server_edi’)

# Obținerea informațiilor despre organismul de standardizare
standards_body = edi.get_standards_body(‘nume_organism’)

# Afișarea listei de standarde păstrate de organismul de standardizare
standards = standards_body.get_standards()
for standard in standards:
print(standard)

# Actualizarea standardelor păstrate de organismul de standardizare
standards_body.update_standards(new_standards)

# Validarea și trimiterea mesajelor EDI conform standardelor organismului de standardizare
edi.send_message(message, standards_body)

Practici recomandate:

  1. Respectarea standardelor: Asigurați-vă că implementarea respectă în mod precis standardele definite de organismul de standardizare. Acest lucru asigură compatibilitatea și interoperabilitatea între diferitele entități implicate în schimbul de date.
  2. Validarea datelor: Verificați și validați datele EDI pentru a preveni erorile și discrepanțele în timpul schimbului de informații comerciale. Utilizați instrumente și biblioteci specializate pentru a asigura integritatea datelor.
  3. Securitatea datelor: Protejați datele EDI împotriva accesului neautorizat și a manipulării frauduloase. Implementați măsuri de securitate, cum ar fi criptarea și autentificarea, pentru a proteja confidențialitatea și integritatea datelor.

Pentru a implementa și gestiona tranzacții EDI într-un mod mai eficient și simplificat, puteți utiliza platforma EDIconnect, care este un furnizor de soluții EDI. Această platformă oferă instrumente și servicii pentru a facilita schimbul electronic de date între diferite companii, respectând standardele și reglementările relevante.