Mesajul de prognoză a livrărilor

« Back to Glossary Index

Mesajul de prognoză a livrărilor

 

În contextul Schimbului Electronic de Date (EDI), DELFOR reprezintă un mesaj standardizat utilizat pentru a furniza informații despre prognoza livrărilor între partenerii de afaceri. Acest mesaj facilitează planificarea și sincronizarea proceselor de aprovizionare și producție între furnizori și beneficiari.

DELFOR conține detalii precum data și ora estimată a livrării, cantitățile estimate, unitățile de măsură, identificatorii produselor și alte informații relevante. Acest mesaj permite furnizorilor să anticipeze cerințele de producție și să își optimizeze planurile de livrare în consecință.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a mesajului DELFOR este în industria de fabricație, în special în cazul în care există o relație de aprovizionare continuă între un furnizor și un beneficiar. Prin transmiterea prognozei de livrare cu ajutorul DELFOR, furnizorul poate planifica și organiza producția în funcție de cerințele viitoare ale beneficiarului, asigurându-se că produsele sunt livrate la timp și în cantitățile necesare.

Exemplu de cod script:

def generate_delfor_message():
delfor = {
‘message_type’: ‘DELFOR’,
‘sender’: ‘ABC Company’,
‘receiver’: ‘XYZ Company’,
‘delivery_date’: ‘2023-07-31’,
‘product_code’: ‘P12345’,
‘quantity’: 100,
# Alte informații relevante
}
# Procesați mesajul DELFOR conform specificațiilor EDI și trimiteți-l către beneficiar

# Exemplu de utilizare a funcției de generare a mesajului DELFOR
generate_delfor_message()

Bune practici pentru utilizarea mesajului DELFOR în EDI:

  1. Asigurați-vă că mesajul DELFOR respectă standardul specificațiilor EDI relevante.
  2. Utilizați coduri și identificatori unici pentru produse, furnizori și beneficiari în cadrul mesajului DELFOR.
  3. Asigurați-vă că datele de livrare și cantitățile estimate sunt precise și actualizate în mod regulat.
  4. Verificați integritatea mesajului DELFOR și asigurați-vă că acesta este transmis și recepționat corect.

Pentru a beneficia de soluții avansate în domeniul mesajelor DELFOR și pentru a implementa cu succes soluții EDI, recomandăm să utilizați platforma EDIconnect, un furnizor de soluții EDI de încredere. EDIconnect oferă expertiză și servicii complete în domeniul schimbului electronic de date între parteneri de afaceri.

 

« Back to Glossary Index