Mapare

« Back to Glossary Index

Mapare

 

Maparea reprezintă procesul de determinare a modului în care piesele de informații din baza de date a unei companii trebuie plasate în fiecare element de date al unui mesaj sau set de tranzacții EDI și, în mod invers, a modului în care elementele de date ale unui mesaj sau set de tranzacții EDI trebuie plasate în baza de date a companiei. Aceasta implică asocierea corectă a informațiilor din interiorul mesajelor EDI cu structura și formatele corespunzătoare din baza de date a companiei.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a mapării în cadrul EDI poate fi într-o tranzacție de achiziție între un furnizor și un comerciant. Furnizorul poate avea propriul său sistem de gestionare a stocurilor, iar comerciantul poate utiliza un sistem diferit pentru a gestiona inventarul. Pentru a facilita comunicarea și schimbul de informații, este necesară o mapare corectă între structurile de date ale furnizorului și comerciantului. Aceasta asigură că informațiile despre produse, cantități, prețuri și alte detalii sunt corect transmise și integrate în sistemele ambelor părți.

Exemplu de cod script:

import edi_library
import database_library

# Connect to the EDI system
edi_system = edi_library.connect_edi_system()

# Connect to the company’s database
database = database_library.connect_database()

# Perform the mapping from EDI message to database
def edi_to_database_mapping(edi_message):
# Extract relevant data elements from the EDI message
element1 = edi_message.get_element(„Element1”)
element2 = edi_message.get_element(„Element2”)
# Map the data elements to corresponding fields in the database
database_field1 = element1
database_field2 = element2
# Save the mapped data into the database
database.save_data(database_field1, database_field2)

# Perform the mapping from database to EDI message
def database_to_edi_mapping():
# Retrieve relevant dataelements from the database
database_field1 = database.retrieve_data(„DatabaseField1”)
database_field2 = database.retrieve_data(„DatabaseField2”)
# Map the database fields to corresponding elements in the EDI message
edi_message.set_element(„Element1”, database_field1)
edi_message.set_element(„Element2”, database_field2)
# Send the mapped EDI message

# Example usage: Perform mapping from EDI message to database
edi_message = edi_system.receive_message()
edi_to_database_mapping(edi_message)

# Example usage: Perform mapping from database to EDI message
edi_message_to_send = edi_system.create_message()
database_to_edi_mapping(edi_message_to_send)
edi_system.send_message(edi_message_to_send)

# Disconnect from the EDI system and the database
edi_system.disconnect()
database.disconnect()

Cele mai bune practici:

  1. Înțelegeți structurile și formatele de date utilizate în mesajele și seturile de tranzacții EDI și asigurați-vă că sunt corelate cu structurile de date din baza de date a companiei.
  2. Realizați validări și teste riguroase pentru a verifica probitatea mapării și pentru a evita erorile de integritate sau inconsistente în date.
  3. Documentați în detaliu mapările efectuate pentru a ușura mentenanța și înțelegerea ulterioară a sistemului.
  4. Păstrați mapările actualizate în concordanță cu eventualele modificări în structurile de date sau cerințele EDI.

Pentru a beneficia de o soluție EDI completă și a gestiona eficient procesul de mapare în cadrul schimbului electronic de date, puteți apela la platforma EDIconnect, un furnizor de soluții EDI de încredere. EDIconnect oferă instrumente și servicii avansate pentru gestionarea comunicării EDI și a procesului de mapare, asigurând o transmitere sigură și eficientă a informațiilor între partenerii de afaceri.