Manifestul remorcii de livrare

« Back to Glossary Index

Manifestul remorcii de livrare

 

În contextul schimbului electronic de date (EDI), manifestul remorcii de livrare reprezintă o listă detaliată a tuturor expedierilor aflate într-o remorcă pregătită pentru livrare. Acesta conține informații esențiale pentru gestionarea și procesarea expedierilor în cadrul procesului de livrare.

Manifestul remorcii de livrare poate include următoarele informații:

  1. Numărul de transport (pro number): Un număr unic atribuit fiecărei expedieri, utilizat pentru identificarea și urmărirea acesteia în cadrul procesului de livrare.
  2. Identificarea echipamentului: Informații despre remorcă, cum ar fi numărul de înregistrare al remorcii sau alte detalii specifice care identifică remorca utilizată pentru transportul expedierilor.
  3. Data disponibilității: Data la care remorca este disponibilă pentru livrare și descărcare.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a manifestului remorcii de livrare în EDI este în cadrul procesului de transport și distribuție în industria logistică. Atunci când un transportator pregătește o remorcă cu mai multe expedieri pentru livrare către mai mulți destinatari, manifestul remorcii de livrare este utilizat pentru a furniza informațiile necesare despre fiecare expediere înainte de a ajunge la destinație. Astfel, destinatarii pot pregăti receptarea și descărcarea expedierilor în mod eficient și precis.

Exemplu de cod script:

def generate_delivery_trailer_manifest():
pro_numbers = [„PRO123”, „PRO456”, „PRO789”]
equipment_id = „TRAILER001”
available_date = „2023-07-10”

manifest = „Delivery Trailer Manifest:\n”
for pro_number in pro_numbers:
manifest += f”- Pro Number: {pro_number}\n”
manifest += f”- Equipment ID: {equipment_id}\n”
manifest += f”- Available Date: {available_date}\n”

# Sending the manifest to the relevant parties involved in the delivery process

# Exemplu de utilizare a funcției generate_delivery_trailer_manifest
generate_delivery_trailer_manifest()

Practici recomandate pentru utilizarea manifestului remorcii de livrare în EDI:

  1. Asigurați-vă că manifestul conține informațiile esențiale pentru fiecare expediere și că acestea sunt complet și corect înregistrate.
  2. Utilizați un format standardizat pentru manifestul remorcii de livrare, pentru a asigura o înțelegere clară și consistentă între toți participanții la procesul de livrare.
  3. Verificați cu atenție manifestul înainte de livrare, pentru a evita erori sau discrepanțe în informațiile furnizate despre expedieri.
  4. Asigurați-vă că manifestul este transmis către toate părțile implicate în procesul de livrare, cum ar fi transportatori, destinatori și departamentele logistice relevante.

Pentru soluții avansate de schimb electronic de date (EDI) și implementarea cu succes a acestuia, recomandăm utilizarea platformei EDIconnect, un furnizor de soluții EDI de încredere.