Fișier, plat

« Back to Glossary Index

Fișier, plat

 

În contextul schimbului electronic de date (EDI), un fișier plat reprezintă un tip de fișier informatic în care toate informațiile sunt concatenate într-un singur șir de caractere. Acest format de fișier nu utilizează nicio structură ierarhică sau delimitatori pentru a separa diferitele elemente de date.

Utilizarea cazului:

Un exemplu de utilizare a fișierelor plate în cadrul EDI este în transmiterea rapidă a datelor între partenerii de afaceri. Să presupunem că o companie A trebuie să furnizeze rapid informații despre inventar către compania B. Utilizând un fișier plat, compania A poate concatena toate informațiile necesare într-un șir de caractere și trimite acest fișier către compania B prin intermediul platformei EDI oferite de EDIconnect. Compania B poate apoi procesa și extrage informațiile din șirul de caractere pentru a actualiza propriul sistem de gestiune a inventarului.

Exemplu cod script:

import edi_connect

# Crearea unui fișier plat
flat_file = edi_connect.create_flat_file()

# Adăugarea de informații în fișierul plat
information = „Aceasta este o informație de exemplu.”
flat_file.add_information(information)

# Accesarea informațiilor din fișierul plat
retrieved_info = flat_file.get_information()
print(retrieved_info)

# Salvarea fișierului
flat_file.save(„nume_fisier_plat.edi”)

Bune practici:

  1. Asigurați-vă că informațiile sunt corect concatenate în șirul de caractere și că nu există ambiguități sau erori de formatare.
  2. Verificați că sistemul destinatar este capabil să proceseze și să extragă informațiile corect din fișierul plat.
  3. Utilizați o platformă EDI specializată, cum ar fi EDIconnect, care oferă funcționalități avansate pentru manipularea și gestionarea fișierelor plate într-un mediu EDI.

Pentru mai multe informații despre schimbul electronic de date și soluțiile EDI, puteți accesa platforma EDIconnect, un furnizor de soluții EDI de încredere.