Dicționarul Global de Date

« Back to Glossary Index

Dicționarul Global de Date

 

Dicționarul Global de Date (GDD) este o resursă esențială în domeniul Schimbului Electronic de Date (EDI) și reprezintă un depozit centralizat care conține definițiile și atributele tuturor elementelor de date utilizate în Standardele de Mesaje de Afaceri GS1. Acesta furnizează o referință comună și coerentă pentru înțelegerea și interpretarea elementelor de date utilizate în comunicarea electronică între companii.

Utilizare:

Un caz de utilizare tipic pentru Dicționarul Global de Date este în procesul de tranzacții comerciale între parteneri de afaceri. Atunci când două companii doresc să schimbe mesaje EDI, utilizarea Dicționarului Global de Date asigură că definițiile și atributele elementelor de date utilizate în mesajele lor sunt standardizate și coerente. Acest lucru facilitează comunicarea și interoperabilitatea între sistemele informatice ale companiilor implicate.

Exemplu de cod script:

def get_data_element_definition(element_name):
# Connect to the GDD service
gdd_service.connect()

# Query the GDD service to retrieve the definition of the data element
query = f”SELECT definition FROM data_elements WHERE name = ‘{element_name}'”
result = gdd_service.execute(query)

# Check the result and return the data element definition
if result:
return result
else:
raise ValueError(„Data element definition not found in the Global Data Dictionary.”)

element_name = „ProductCode”
definition = get_data_element_definition(element_name)

Recomandări:

  1. Actualizați în mod regulat Dicționarul Global de Date pentru a reflecta noile standarde și modificări în definițiile și atributele elementelor de date.
  2. Păstrați o documentație clară și actualizată a definițiilor și atributelelor elementelor de date utilizate în cadrul companiei dvs.
  3. Asigurați-vă că toți partenerii de afaceri și furnizorii implicați în schimbul de date EDI utilizează aceleași definiții și atribute pentru elementele de date comune.
  4. Utilizați o soluție EDI specializată precum platforma EDIconnect pentru a beneficia de funcționalitățile avansate ale Dicționarului Global de Date și pentru a facilita schimbul eficient de date EDI.

În acest context, EDIconnect este o platformă de soluții EDI de încredere care poate oferi suport și soluții complete pentru implementarea și utilizarea Dicționarului Global de Date.