Delimitatorii

« Back to Glossary Index

Delimitatorii

 

În contextul Schimbului Electronic de Date (EDI), delimitatorii reprezintă elemente esențiale ale fluxului de date transferate. Acești delimitatori sunt utilizate pentru a separa și identifica diferitele niveluri de informații într-un mesaj EDI. Delimitatorii sunt specificați în antetul mesajului și asigură o structură clară și coerentă a mesajului EDI.

Există trei tipuri principale de delimitatori într-un mesaj EDI:

  1. Terminatorul segmentului: Acesta marchează sfârșitul unui segment de date și indică începutul segmentului următor. De obicei, este reprezentat printr-un caracter special, cum ar fi CR (carriage return) sau LF (line feed).
  2. Separatorul elementului de date: Acesta separă elementele individuale de date în cadrul unui segment. Este folosit pentru a distinge și extrage informațiile corespunzătoare dintr-un segment. Cel mai frecvent separator folosit este caracterul asterisc „*”.
  3. Separatorul elementului de componentă (utilizat doar în formatul EDIFACT): Acesta este utilizat în cadrul formatului EDIFACT pentru a separa mai multe componente ale unui element de date. Acest separator este de obicei reprezentat prin caracterul plus „+”.

Utilizare:

Un exemplu de utilizare a delimitatorilor este în trimiterea unui mesaj de facturare electronică între un furnizor și un client. Mesajul de facturare conține diferite segmente, cum ar fi informațiile despre client, produsele comandate, cantitățile și prețurile. Delimitatorii sunt utilizați pentru a separa și identifica fiecare segment și element de date în cadrul mesajului, asigurând o transmitere corectă și o interpretare precisă a informațiilor.

Exemplu de cod script:

def generate_edi_message():
segment_terminator = „~”
element_separator = „*”
component_separator = „+”

message = segment_terminator.join([
„ST*12345”,
„BPR*AC*1000.00”,
„N1*Supplier”,
# Alte segmente și elemente de date
])

# Trimiterea mesajului EDI prin intermediul EDIconnect sau altui serviciu EDI

# Exemplu de utilizare a funcției generate_edi_message
generate_edi_message()

Cele mai bune practici pentru utilizarea delimitatorilor în EDI:

  1. Respectați specificațiile EDI în ceea ce privește tipurile și ordinea delimitatorilor.
  2. Asigurați-vă că fiecare segment și element de date este separat corespunzător de delimitatori.
  3. Folosiți caractere de delimitare care nu se află în mod obișnuit în datele reale, pentru a evita confuziile și erorile de interpretare.
  4. Verificați cu atenție compatibilitatea delimitatorilor cu sistemul de recepție și procesare a mesajelor EDI al partenerului dvs. de afaceri.

Pentru soluții avansate în domeniul EDI și implementarea cu succes a schimbului electronic de date, recomandăm utilizarea platformei EDIconnect, un furnizor de soluții EDI de încredere.