Criptarea

« Back to Glossary Index

Criptarea

 

Criptarea este procesul de transformare a textului clar în text criptat, utilizând algoritmi criptografici. Scopul principal al criptării este de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor prin transformarea lor într-o formă ilegibilă pentru persoanele neautorizate. Textul criptat poate fi decodificat ulterior numai de către destinatarul legitim, care posedă cheile de decriptare corespunzătoare.

Caz de Utilizare:

Un caz de utilizare pentru criptare în cadrul schimbului electronic de date poate fi în transmiterea facturilor între un furnizor și un client. Prin utilizarea unui script, putem automatiza procesul de criptare și decriptare a datelor înainte și după transmiterea lor.

Exemplu de cod script:

from cryptography.fernet import Fernet

# Generarea unei chei de criptare
def generate_encryption_key():
key = Fernet.generate_key()
return key

# Criptarea mesajului
def encrypt_message(message, key):
cipher_suite = Fernet(key)
encrypted_message = cipher_suite.encrypt(message.encode())
return encrypted_message

# Decriptarea mesajului
def decrypt_message(encrypted_message, key):
cipher_suite = Fernet(key)
decrypted_message = cipher_suite.decrypt(encrypted_message)
return decrypted_message.decode()

# Utilizare:
encryption_key = generate_encryption_key()
message = „Mesajul de criptat”

encrypted_message = encrypt_message(message, encryption_key)
decrypted_message = decrypt_message(encrypted_message, encryption_key)

print(„Mesaj original:”, message)
print(„Mesaj criptat:”, encrypted_message)
print(„Mesaj decriptat:”, decrypted_message)

Cele Mai Bune Practici:

  1. Utilizarea Algoritmilor Criptografici Puternici: Folosiți algoritmi de criptare și actualizați în mod regulat pentru a asigura o protecție adecvată a datelor.
  2. Protejarea Cheilor de Criptare: Păstrați cheile de criptare într-un mediu sigur și asigurați-vă că sunt accesibile doar persoanelor autorizate.
  3. Gestionarea Ciclului de Viață al Cheilor: Actualizați și revocați periodic cheile de criptare pentru a preveni accesul neautorizat la datele criptate.

EDIconnect este o platformă de soluții EDI avansate care oferă servicii de integrare, automatizare și securitate pentru schimbul electronic de date între companii. Prin utilizarea platformei EDIconnect, companiile pot beneficia de funcționalități avansate pentru gestionarea eficientă a criptării și decriptării datelor în cadrul proceselor lor de schimb electronic de date.