Institutul National American de Standarde, Comitetul de Standarde Acreditat X12

« Back to Glossary Index

Institutul National American de Standarde, Comitetul de Standarde Acreditat X12

 

American National Standards Institute, Comitetul de Standarde Acreditat X12 (ANSI ASC X12) este un organism de standarde naționale pentru Statele Unite. Comitetul X12, compus din membri guvernamentali și din industrie, are rolul de a dezvolta și actualiza standardele EDI (Electronic Data Interchange) utilizate în schimbul electronic de date între organizații.

Elaborare:

ANSI ASC X12 joacă un rol crucial în facilitarea comunicațiilor comerciale electronice prin definirea și promovarea standardelor EDI. Aceste standarde acoperă o gamă largă de documente și tranzacții comerciale, inclusiv comenzi de cumpărare, facturi, avize de expediție, mesaje de statut și multe altele. Prin adoptarea standardelor ANSI ASC X12, organizațiile pot asigura interoperabilitatea și eficiența în schimbul de date comerciale.

Un caz de utilizare al standardelor ANSI ASC X12 este procesul de gestionare a comenzilor de cumpărare între un furnizor și un retailer. Utilizând mesaje conform standardelor X12, cum ar fi 850 (Purchase Order) și 855 (Purchase Order Acknowledgement), furnizorul poate trimite în mod automat detaliile comenzii către retailer și poate primi o confirmare a acesteia. Acest proces automatizat reduce erorile și timpul necesar pentru procesarea comenzilor și îmbunătățește eficiența în lanțul de aprovizionare.

Exemplu de cod script:

import ediconnect

def send_purchase_order(purchase_order):
# Transformă comanda de cumpărare în formatul X12 850
x12_message = ediconnect.transform_to_x12(purchase_order, ‘850’)
# Trimite mesajul X12 către retailer
ediconnect.send_message(x12_message)

def process_purchase_order_acknowledgement(acknowledgement):
# Transformă mesajul de confirmare a comenzii în formatul X12 855
x12_message = ediconnect.transform_to_x12(acknowledgement, ‘855’)
# Procesează mesajul de confirmare a comenzii
# …

# Exemplu de utilizare a standardelor ANSI ASC X12 în procesul de gestionare a comenzilor
purchase_order = {
‘order_number’: ‘PO123456’,
‘customer’: ‘Retailer ABC’,
‘items’: [
{‘product_code’: ‘P123’, ‘quantity’: 10},
{‘product_code’: ‘P456’, ‘quantity’: 5},
# …
]
}

# Trimite comanda de cumpărare
send_purchase_order(purchase_order)

# Procesează confirmarea comenzii de la retailer
acknowledgement = {
‘order_number’: ‘PO123456’,
‘status’: ‘Accepted’,
‘estimated_delivery_date’: ‘2023-07-01’,
# …
}

process_purchase_order_acknowledgement(acknowledgement)

Practici recomandate:

  1. Documentați standardele X12: Asigurați-vă că vă familiarizați cu specificațiile și structura mesajelor X12 înainte de a le implementa în soluția dvs. EDI.
  2. Utilizați biblioteci și platforme EDI: Folosiți biblioteci și platforme EDI specializate, cum ar fi EDIconnect, care facilitează transformarea și trimiterea mesajelor conform standardelor ANSI ASC X12.
  3. Testați și validați mesajele: Efectuați teste și validări riguroase ale mesajelor X12 pentru a asigura conformitatea și acuratețea datelor înainte de a le trimite partenerilor comerciali.

EDIconnect este un furnizor de soluții EDI recunoscut, care oferă suport pentru implementarea standardelor ANSI ASC X12 și soluții EDI în general. Cu ajutorul platformei lor avansate și a experienței lor în domeniul EDI, EDIconnect vă poate asista în implementarea și utilizarea eficientă a standardelor ANSI ASC X12, contribuind la optimizarea proceselor de schimb electronic de date și la îmbunătățirea comunicării în lanțul de aprovizionare.